Meteen naar de content

Gratis verzending vanaf €150 (NL)

  Algemene Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden voor www.brickmybear.nl

  Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.brickmybear.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door BRICK MY BEAR. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

  Identiteit van de ondernemer
  BRICK MY BEAR
  Nederland
  T +31614207079
  E info@brickmybear.com
  KVK 90544587
  BTW nummer NL004824838B36

  Intellectueel eigendom
  Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BRICK MY BEAR is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BRICK MY BEAR.

  Indien van toepassing:
  Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BRICK MY BEAR te mogen claimen of te veronderstellen.

  BRICK MY BEAR streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.brickmybear.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. BRICK MY BEAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

  Wijzigingen
  Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.brickmybear.nl op deze pagina.

  Gegarandeerd plezier!

  Elke BEARBRICK-kit wordt compleet geleverd met alle items die nodig zijn om je mooie beer te ontwerpen.

  Ontdek je creativiteit!

  Laat je innerlijke artiest los door te MIX&DRIP'n om de perfecte BEARBRICK te creëren.

  Quality Time & Date Nights!

  De BEARBRICK is een interactieve ervaring die perfect is voor koppels, vrienden en families.

  Boek je sessie Gift Cards Boek je sessie Gift Cards